Užívateľ

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti

+421

Spoločnosť